.

Custom Search

Cilvēks skaita savus gadusCeļot dažādas akmens papildierīces un studējot debesspīdekļu ceļus, cilvēkam radās iespēja skaitīt. Skaitīt dienas, nedēļas, mēnešus, gadus. Un varbūt tikai tad viņš beidzot uzzināja sev atvēlētā mūža aptuveno ilgumu. Padomājiet paši, kā jūs dzīvotu, ja nezinātu, ka jau nodzīvotās dienas vai gadus var skaitīt un tādējādi arī zināt cik atlicis vēl priekšā! Mēs dzīvotu it kā bezgalīgi un neviens pat nedomātu par kaut kādām vecumdienām. Mēs vienkārši dzīvotu šim mirklim. Vai tas nebija šausmīgs atklājums, ka cilvēka mūža garums ir izrēķināms?
Un neaizmirsīsim, ka šajā laikā vēl kalendāru nebija, bet cilvēki atminējās kādus laikus iepriekš pēc notikumiem, kuri šajā laikā bija notikuši.
Varbūt, ka tieši tad cilvēkam sāka likties viņa dzīve pārlieku īsa?
Tie, kuri ir lasījuši Vecās Derības pirmās nodaļas te var atcerēties samērā īpatnējos apgalvojumus par pirmo paaudžu cilvēkiem, kuri dzīvoja pat 800 un 900 gadus. Tas ir gandrīz desmit reizes ilgāk nekā cilvēki vidēji dzīvo šodien.
Divupes teritorijā atrastajā "Veldas prizmā" (tā nosaukts akmens ar iekaltiem tekstiem) bija uzskaitīti valdnieku vārdi, kuri izrādās bija valdījuši pat 16000 un vairāk gadu katrs! Kļūdas? Fantāzijas? Bet šajos laikos, kad neviens precīzi neuzskaitīja gadus un nevarēja precīzi pateikt, cik vecs vai jauns īsti viņš ir, šie lielie skaitļi vienkārši bija forma, kā pateikt, ka šis cilvēks ir dzīvojis ļoti ilgi. Un neviens pat īsti nevar pateikt, cik ilgi. Un iedomājieties sevi tagad dzīvojam kādā džungļu cilti, kura nav pieņemts skaitīt gadus, un iedomājieties tur kādu vecu cilvēku, varbūt -pašu vecāko cilvēku ciltī, kurš bija jau piedzimis tad, kad neviens cits vēl nebija piedzimis. Tā tad arī viņš tev teiktu- ka piedzimis tad, kad vēl neviens no jums vēl nebija šajā pasaulē. Es domāju, ka arī mums šodien būtu visai grūti tā patiesi iedomāties kā tad tas ir bijis, ka vēl pirms simtu gadiem ir bijusi šī pasaule, dzīvojusi tikpat pilnvērtīgu vai tikpat ikdienišķu dzīvi, kādu tu dzīvo šodien, bet tevis te nebija. Un šī vēsture tev ir reāli neaizsniedzama. Tikpat neaizsniedzama kā vēsture pirms astoņsimt, deviņsimt vai 16000 gadiem. Un šis sirmais cilvēks tev mierīgi varētu teikt, ka dzīvojis jau kauču vai tūkstošs gadus. Neviens un nekā to nespēru pārbaudīt, jo neviens jau nezina, ka gadus skaita. Neviens neko vēl nebija pierakstījis..